Волонтерски кампови окупљају стране и домаће волонтере у локалним заједницама широм Србије и света на око 2000 двонедељних програма годишње већ скоро читав један век. Волонтери раде на пословима од јавног интереса за ту заједницу, истовремено усавршавајући вештине и стичући пријатеље за цео живот. Они су искључиво непрофитног карактера. Кампови директно доприносе унапређењу друштвеног положаја младих и одрживом развоју локалних заједница у широком спектру тематских области и кроз појачану мобилност младих унутар и ван земље, а самим тим се осигурава и домино ефекат те мобилности – активно грађанство, смањен утицај ксенофобије, отвореност ка „другом и другачијем“, волонтерски став и, поврх свега, здравије и продуктивније цивилно друштво.

Волонтерски кампови, без обзира на конкретан задатак волонтера, за свој циљ имају следеће:

– обезбеђују подршку локалним пројектима;
– они нису балон сапунице без додира са локалном реалношћу и служе као стимулус већ постојећим локалним иницијативама.
– посао који се обавља на кампу никако не сме бити замена плаћене позиције – чести примери забуне су нпр.
– рад на органској фарми у замену за стан и храну;
– рад на комерцијалном фестивалу;
– промовишу контакт између људи различитог културног и социо-економског порекла, разбијање језичких и културних – препрека и подстицање разумевања и прихватања различитости;
– обезбеђују учење кроз искуство;
– они су средство неформалног образовања са циљем неговања социјалних вештина и знања;
– волонтери кроз кампове уче о значају позитивних резултата конкретних акција, о односу теорије и праксе, као и формалног и неформалног образовања;
– омогућавају младима искуство живота у групи, где су сви чланови једнаки по правима и обавезама, где се уче одговорности, како према обављеном послу, тако и према функционисању групе;
– представљају интеркултурно искуство и могућност да се упозна друга култура, односно други део Србије, на значајнији начин и са више поштовања према становништву у односу на традиционални туристички обилазак;
– интегришу волонтере у локалну заједницу како би научили од својих домаћина о стварима које су њима битне;
– помажу развој инфраструктура мањег обима или еколошки развој; уређују јавне просторе у којима млади проводе слободно време и/или организују активности за младе у тим просторима;
– подстичу предузетнички дух код младих;
– промовишу културу мира на међународном, регионалном, националном и локалном нивоу, тако што развијају демократске и неауторитативне структуре, интеграцију, мирно решавање конфликата и проблема, механизме разбијања предрасуда, поштовање разлика, комуницирање, а све то – кроз заједнички рад и живот;
– промовишу солидарност и хуманост;
– промовишу међугенерацијску сарадњу;
– промовишу разумевање и једнаке шансе за све младе;
– промовишу здраве и безбедне стилове живота.

Волонтери из Србије могу учествовати у камповима у Србији и камповима у иностранству. Ова интернет страница је посвећена камповима у Србији. За више информација о камповима у свету, погледајте овде.

Изборник