Зелена идеја

Локација: Лозница
Округ: Мачвански
Вредност пројекта: 42000
Референтни број: ЦЕГ20-Р19
Организација / НФГ: Удружење грађана "Светионик"
Одговорна особа: Бојан Лучић

Желимо да уредимо и озеленимо делове града који су у скорије време урбанизовани,
изграђени су нови стамбени објекти и зелене површине у тим деловима нису озелењене, не
постоје никакве саднице дрвећа. Зелене површине треба уредити и припремити за садњу а
главни циљ је да искористимо потенцијал и зелене површине оплеменимо садницама дрвећа
(гинко, јаребика и каталпа) су познате као врсте дрвећа које добро подносе градске
услове садње, као и темепратурне разлике условљене аеро-загађењем и повишеним
темепратурама услед саобраћаја.

Још неки од пројеката...

Изборник