Заједно до лепшег окружења

Локација: Власотинце
Округ: Јабланички
Вредност пројекта: 42.000 РСД
Референтни број: TIM21-R02
Организација / НФГ: Креативци
Одговорна особа: Саша Ђокић

Неформална група ,,Креативци“ окуппља младе људе око једне хумане идеје да се помогне деци и младима са сметњама у развоју. Наша акција ,,Заједно до лепшег окружења“ биће спроведена у просторијама Дневног боравка  Центра за децу и омладину са сметњама у развоју у Власотинцу.

Желимо да организујемо ликовну радионицу и покренемо волонтерску акцију, током које бисмо окречили простор у коме деца бораве, тачније окречили просторије дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју, затим заједно са децом и креативном уметницом, која ће волонтирати на овом пројекту, осликали бисмо стиропор и друге материјале, које би качили на зидове и тиме улепшали окружење. Волонтери би заједно са децом правили рамове за слике, правили мозаике. Акција би била организована одвојено у две етапе, прво би волонтери окречили просторије у Дневном боравку у бојама које деца одаберу, затим би идућег дана кроз креативну радионицу са осталим волонтерима помагали деци да цртају и праве мозаике и рамове, и на тај начин се креативно изразе.

Очекујемо да улепшавање овог простора донесе радост деци која свакодневно бораве овде и подстакнемо њихову кративност и маштовитост. Ова активност би им помогла у подизању самопоуздања и истакла њихове потенцијале и учинила их ранвоправним.

У реализацији акције ће учестовати деца која свакодневно бораве у Дневном боравку Центра за децу и омладину и њихови другари из основних и средњих школа, како би се смањиле предрасуде и сигматизација деце са сметњама у развоју. Такође ће се акцији волентерски придружити и многи радници Центра за децу и омладину и Центра за социјални рад у Власотинцу

Још неки од пројеката...

Изборник