Уживај сигурно. Твоје тело – твоја одговорност!

Локација: Врање
Округ: Пчињски
Вредност пројекта: 41.930
Референтни број: ТИМ21-Р16
Организација / НФГ: неформална група
Одговорна особа: Александар Анђелковић

Неформална група, Јувенис тим, акцијом под називом „Уживај сигурно. Твоје тело – твоја одговорност!“ има за циљ да едукује средњошколце о безбедном сексуалном односу, правилној употреби контрацептивних средстава, превенцији полно преносивих болести, абортусима и скрининг тестовима (који се раде у Републици Србији) у нашој локалној заједници. Акцију ћемо спровести 16.10.2021. год. у склопу просторија Канцеларије за младе у Врању.

Сматрамо да велики број тинејџера има дистанциран однос са родитељима и да се о овој теми не говори довољно. Управо зато, задатак наше неформалне групе се односи на упознавање младих људи са оним што их временом очекује, тако да сексуалном односу приступе на прави начин, без грешака које могу „скупо“ да их коштају. „Знање је моћ! Што више млади људи знају, то више контроле имају над својим животом, одн. што мање знају, то више контроле имају други људи, који ту околност могу да злоупотребе.“

Акцију организује Јувенис тим, кога представља петоро студената: Ана Анђелковић, Ивана Томић, Андреј Бабановски, Александар Томић и Александар Анђелковић.

Циљ нам је да едукујемо младе о свим споменутим темама у вези сексуалног и репродуктивног здравља, што директно утиче на смањивање броја нежељених трудноћа, абортуса и заражених од полно преносивих болести, али и повећава знање које утиче на бољи квалитет живота. Кроз предавања и разговор са младима, помоћицемо им да усвоје тачне и правовремене информације о сексуалном и репродуктивном здрављу и на тај начин предупреде последице штетне по њихово здравље.

Још неки од пројеката...

Изборник