Уређење сеоских спротских терена

Локација: Ивањица
Округ: Моравички
Вредност пројекта: 41.600,00
Референтни број: ЕМП20-Р06
Организација / НФГ: Хармонија
Одговорна особа: Немања Томићевић

Општина Ивањица је по површини једна од највећих општина у Србији. Половина становнишва живи у руралним деловима општине, тачније у месним заједницама којих има око 15. Скоро свака од тих менсих заједница има своје школе, неке у бољем стању неке не. У оквиру ове акције желимо да уредимо спортске терене које се налазе при школама у месним заједницама. Kонкретно уредићемо терене за фудбал, одбојку и кошарку у две месне заједнице односно 2 школе у нашој општини.

Под уређењем сматрамо чишћење око спортског терена, обележавање односно фарбање нових линија на теренима. Уколико терени захтевају неке ситније поправке такође ћемо направити и то. Акција ће бити реализована у периоду септембар-октобар у зависности од ситуације у Србији и временских услова. Потребан период за уређење једног терена је 1-2 дана.

Још неки од пројеката...

Изборник