Уметност на дар

Локација: Свилајнац
Округ: Поморавски
Вредност пројекта: 39.550,24
Референтни број: ЕМП20-Р07
Организација / НФГ: SVIARTISTI
Одговорна особа: Андријана Јанковић

Наша је жеља да осликамо зид на јавној површини у оквиру простора Центра за културу Свилајнац, који је видљив из градског парка и са главне улице у Свилајнцу. Осликавањем тог зидића створили би се услови да кроз заједнички рад разменимо идеје, искуства, да подржимо и подстакнемо једни друге у уметничком изражавању. У исто време бисмо
створили предуслов за оживљавањем простора нпр. летње сцене, која би била доступна свим креативним људима који се баве неком врстом уметности ( изложбе на отвореном, поетске вечери, презентације , креативне радионцие на отвореном и слично).

Због повољних временских услова најадекватније би било кренути са процесом од 1 септембра до 1 новембра ( у трајању од 2 месеца). Припрему простора и саме површине зида пре поступка осликавања спровели бисмо у
сарадњи са Центром за културу. Наш сараник на пројекту Центар за културу Свилајнац који би нам се нашао и виду логистичке подршке ставља нам на располагање галеријски простор, коришћење канцеларија за састанке, доступност интернета/телефона, освежење за ангажоване учеснике током пројекта према својим могућностима.

Пројектом ,,Уметност на дар“ су планиране следеће активности:

  1. Прва активност представља презентовање и развијање идејног решења
  2. Рад на пробним скицама
  3. Усвајање финалне идеје
  4. Финални рад – сликање на зиду
  5. Отварање и промоција тог простора са изложбом радова учесника неформалне
    групе ,,СВИАРТИСТИ“.

ШТА ОЧЕKУЈЕМО – Анимација и искоришћавање потенцијала локалне заједнице кроз спој културе и уметност младих, обогаћивање културног садржаја локалне заједнице, размена искустава младих. Промовисање индивидуалности, оригиналности, креативности и слободе изражавања, стварање услова за креативно изражавање свих чланова
локалне заједнице, допринос стварању подстицајног окружења за унапређење свих области уметничког стваралаштва.

Још неки од пројеката...

Изборник