У здравом телу здрав дух

Локација: Лесковац
Округ: Јабланички
Вредност пројекта: 42000
Референтни број: TIM20-R15
Организација / НФГ: ОШКОСТАС
Одговорна особа: Немања Гавриловић

Неформална група ОШКОСТАС016 чија се акција зове у здравим телу здрав дух има за циљ уређење стазе здравља Дане Корица која се налази у дворишту Основне школе “Коста Стаменковић” у Лесковцу. Наш главни циљ биће изградња металне ограде која ће дати велику сигурност деци током наставних и ваннаставних активности, у  циљу побољшања здравља и веће мотивације деце на учесталу физичку активност. Подсећамо да је гојазност једна од великих проблема данашњице и да ће нам ово уређење стазе помоћи да омладини у нашој локалној заједници обезбедимо услове који ће им помоћи да живе једним здравим начином живота и своју енергију усмеравају ка правим стварима, а вежбати значи бити здрав. Затим, још један од циљева ове акције биће постављање канти за смеће у циљу очувања животне средине, као и едукативна предавања која ће се одржавати на поменутој стази. У овој волонтерској акцији учествоваће чланови неформалне групе, волонтери месне заједнице,  ученици, домари и наставници основне школе.

Акција ће бити одржана 12.10.2020. у дворишту основне школе „Коста Стаменковић“ у Лесковцу

Још неки од пројеката...

Изборник