Среди своју околину

Локација: Лесковац
Округ: Јабланички
Вредност пројекта: 41.790 РСД
Референтни број: ТИМ20-Р22
Организација / НФГ: Еколошки Хисар
Одговорна особа: Немања Костић

Еколошки Хисар је неформална група која се бави уређивањем Лесковца. Група обухвата младе интелектуалце са подручја града( насеља Хисар) који желе да своју околину учине лепшом и бољом за живот.
Наша активност је подељена у две етапе. Прва се односи на постављање канти за одлагање отпада на одређена места, намањене шетачима и активним спортистима на стази уз брдо Хисар . Друга етапа се везује за обнављање и постављање нових дрвених табли у служни усмерења пута и обавештења на истом. У том смислу, планирамо да обележимо стазу и на тај начин учинимо лепшим и још уреднијим природни део простора, који служи као одмаралиште, излетиште или се користи у физичко-рекреативне сврхе. С друге стране, пратећи садржај, који је од дрвеног материјала и који је као такав доста дуго одолевао времену, изискује обнову, примарно у виду фарбања. Дакле, наша активност се састоји у набављању канти за одлагање отпада, ископавању одговарајућих рупа за њих, те њихово постављање. Затим, прибављање свих неопходних средстава (четке, фарбе итд.) зарад фарбања горе поменутих дрвених објеката и само фарбање истих.

Овиме желимо да „освежимо” изглед и функционалну употребу стазе до врха брда Хисар и тиме га учинимо привлачним за свакодневни боравак људи на њему.

Још неки од пројеката...

Изборник