Спорт за све

Локација: Лозница
Округ: Мачвански
Вредност пројекта: 40000
Референтни број: ЦЕГ20-Р015
Организација / НФГ: Удружење грађана "Омладински креативни клуб- Ок клуб"
Одговорна особа: Ана Јевтић

Желимо да уредимо школске терене у Горњој и Доњој Бадањи (околина Лознице) који су у
изузетно лошем стању када је у питању спортски мобилијар (кошеви и табле, голови као и
држачи мреже за одбојку). Желимо да заваримо и учврстимо постојеће конструкције
кошева, да поставимо нове табле и обручеве и све офарбамо. Потребно је да поставимо и
мреже за голове. Акцију ћемо реализовати у сарадњи са Kанцеларијом за младе Лозница
која ће нам обезбедити потребну техничку подршку у виду ангажовања предузећа које
се бави металним конструкцијама како би све конструкције поправили и поставили нови
спортски мобилијар. Поред мобилијара, планирано је да поклонимо двема школа сет лопти
за физичко образовање.

Још неки од пројеката...

Изборник