Сачувајмо изворе

Локација: Београд - Чукарица
Округ: Београдски
Вредност пројекта:
Референтни број: ЦЕГ21-Р24
Организација / НФГ: Неформална група ЕKО Рушањ
Одговорна особа: Јелена Ружић

Уз свесрдну помоћ Удружења Грађана Рушањ,које увек подржава младе из Рушња у њиховом грађанском активизму, током септембра месеца, када се сви врате са одмора, организовали смо сређивање два извора. У питању је ̋Kорито ̋, у Дробњачком крају ка шуми и ̋Збеговиште ̋ у шуми у Рушњу. Сређивање је подразумевало крчење прилаза овим изворима, замена цеви на изворима, обележавање
стаза путоказима, чишћење и сређивање изворишта, припрема терена и постављање по две
клупе и једног стола код оба извора за одмор путника намерника.

Још неки од пројеката...

Изборник