Пожар и ја

Локација: Пожега
Округ: Златиборски
Вредност пројекта: 42.000,00
Референтни број: ЕМП20-Р08
Организација / НФГ: Омладина ДВД
Одговорна особа: Катарина Кремић

Главна активност овог пројекта је дељење едукативног материјала којим је описана процедура шта је потребно да урадимо како бисмо спровели превентивне мере заштите од пожара, шта када дође до настанка пожара, које мере тада предузети, а које мере предузети након гашења пожара. Припрему за едукативни материјал бисмо урадили у
сопственој режији. Едукативни материјала би се делио по зградама, био би уручен председницима кућног савета, домаћинствима појединачно, подељен на сеоском подручју и свим другим грађанима за које постоји мишљење да су недовољно информисани о овој теми, а за које је процењено да недовољно пажње посвећују превентиви заштите од пожара и спречавању њиховог ширења.

Акцију бисмо извели у периоду од 1. 9.2020 – 10.9.2020 године.

Почетни кораци у реализацији пројекта односили би се на припрему едукативног материјала, његово штампање, прављење плана акције поделе материјала, дељење едукативног материјала и разговор са грађанима.
Акција би се спровала на територији Општине Пожега.

Још неки од пројеката...

Изборник