Покрени игру

Локација: Лозница
Округ: Мачвански
Вредност пројекта: 40000
Референтни број: ЦЕГ20-Р06
Организација / НФГ: Винер
Одговорна особа: Павле Јакшић

Постављање бетонског стола за стони тенис у оквиру спортске зоне парка. Припрему локације, као и извођење радова вршила је фирма S-T&М Gradnja.

Сто је одрађен у две фазе. Прва је подразумевала изливање бетонских стубова на којима би сто стајао, док је друга подразумевала изливање бетноске плоче са бетонском мрежицом. Израдом стола обезбедили смо још једно специфично место за спортске активности како младим тако и старијим грађанима града.

Још неки од пројеката...

Изборник