Open space learning

Локација: Крагујевац
Округ: Шумадијски
Вредност пројекта: 41.995,25
Референтни број: ЕМП20-Р29
Организација / НФГ: Инвентар
Одговорна особа: Анђела Хаџић

Желимо да направимо сигурно и здраво окружење за раст и развој, кроз одржавање редовне наставе, радионица, самосталног рада, учења, уживања и дружења.
У питању је модуларна инсталација која ће све горе описано омогућити кроз конкретан елемент урбаног мобилијара. Испрва ће то бити 1 модул који умножавањем даје довољан или жељени број корисника. Могућности комбиновања и спајања поменутих елемената, те њихово груписање је условљено искључиво конкретном потребом програма који ће бити спровођен, тј. будућом наменом. Дакле, та јединица ће задовољити следеће услове, које сматрамо важним за нас, наше вршњаке, локалну заједницу и околину:
∙ Да првобитно функционише у слободном простору.
∙ Да формира целину за 1 до 2 учесника за рад: израду скица, израду пројеката, писање или цртање. Ово значи да ће садржати радну површину висински адаптибилну према кориснику. Тиме не би смо ограничавали старост или физичке карактеристике учесника, односно корисника осмишљеног простора у коме ће обављати своју активност.
∙ Да корисници и њихов рад буду делимично заштићени од атмосферских падавина, и временских услова који могу бити ометајући елемент у раду напољу. ∙ Да својом формом омогући различите групе према унапред одређеном броју корисника: 1-2, 5, 10…..
∙ Да може да подржи више модела коришћења, седење, стајање уз радну површину, комбиновано у склопу већих формација модула.
∙ Kористећи разичите оријентације добијене форме је могуће просторно формирати адекватан амбијент за предавања, радионице, трибине, концерте…

Још неки од пројеката...

Изборник