Обнова летњиковца у насељу Сунце

Локација: Београд - Обреновац
Округ: Београдски
Вредност пројекта:
Референтни број: ЦЕГ20-Р20
Организација / НФГ: ХЦ Божија воља
Одговорна особа: Александар Илић

Постоји доста клупа у насељу и справа за игру, али летњиковац је место сусрета, где се
окупљају и стари и млади. Млади увече, а старији преко дана.
Летњиковац је доста оштећен, и наша је идеја да га обновимо.
Kров је у реду, две клупе недостају. Урадили би клупе са наслонима, а на постојеће две
клупе треба доати наслоне, све би то офарбали заједно са централним столом.

Још неки од пројеката...

Изборник