Наше језеро насушно

Локација: Зајечар
Округ: Зајечарски
Вредност пројекта: 42.000 РСД
Референтни број: TIM21-R06
Организација / НФГ: Еколошка интервентна јединица
Одговорна особа: Јелена Петровић

Главни задатак пројекта је једнодневна кампања чишћења еколошки најкритичнијих позиција приобаља Грлишког језера надомак Зајечара. Ову активност ће спровести 30 волонтера омладинског узраста уз тесну сарадњу са Рибочуварском службом која дејствује на том подручју као и мештанима села Лесковац смештеном на самој обали овог језера. Током акције ће бити прикупљен и адекватно амбалажиран отпад са око 1000 м2 језерског приобаља, уз намеру утицаја и на унапређење еколошке свести целокупне локалне заједнице. Амбалажирани отпад ће најпре са обале на обалу превести рибочуварска служба а затим ће он бити одложен на сеоској депонији са кога ће га преузети Јавно комунално предузеће. Припремне активности обухватају: Утврђивање стања на терену и маркирање еколошки најугроженијих позиција на језеру; Анимација учесника личним контактима и пласманом промотивног материјала; Обавештавање Јавног комуналног предузећа о предстојећој акцији. Акција ће бити спроведена 4. септембра – првог викенда у школској години.

Још неки од пројеката...

Изборник