Мисли и вози

Локација: Вршац
Округ: Јужно-Банатски
Вредност пројекта: 41736,47
Референтни број: ЦЕГ21-Р23
Организација / НФГ: Млади бициклисти
Одговорна особа: Сава Павић

Одржали смо едукацију о познавању приписа и правила у саобраћају.
Вршњачки смо едуковали младе бициклисте о правилима и прописима у саобраћај, о пружању прве помоћи, о важности обележавања неосветљених бициклиста, истраживали смо и трасирали алтернативних стаза за бицикле . Укратко, промовисали смо код младих и код ученика, бициклизам као један од видова здравог начина живота.

 

 

Још неки од пројеката...

Изборник