Лепа реч и гвоздена врата отвара

Локација: Београд - Обреновац
Округ: Београдски
Вредност пројекта: 41000
Референтни број: ЦЕГ20-Р30
Организација / НФГ: A&M deaf is cool
Одговорна особа: Исидора Савић

У оквиру овог пројекта спровели смо осам радионица креативног писања,
узимајући на почетку процену о постојећем нивоу познавања и знања из
области писмености, након чега смо конкретно указивали на грешке и
начињене пропусте кроз конкретна упутства од стране стручног лица,
тј.професора српске књижевности и језика. Кроз задатке током радионица
пратили смо примењеност наученог. Такође смо на две радионице имали
госта, магистра сликарства која нам је говорила о инспирацији, прихватању
критике и развоју самопуздања. Након тога полазници су имали задатак да на
основу расутих боја на папиру испишу причу о томе шта виде, откривајући
свој унутрашњи свет. Такође кроз примере доброг и лошег стила писања
полазници су могли да уче. Читана су им књижевна дела класици српске и
светске књижевности. На последњој радионици полазницима је дат предлог
да провере све што су научили кроз радионице тако што ће се пријавити на
литерарни конкурс који је у том тренутку био активан на нивоу града. На
основу резултата конкурса, полазници који су учествовали су постигли
изузетан резултат. Оно што бисмо истакли као јако важно је то да су
напредовали у стилу и приступа према теми на коју су писали, наравно
поредећи са нивоом пре радионица. Њихови радови читани су пред осталим
учесницима и јавно су похвањени. Овакав вид рада и обучавања или
надогарађивања знања се показао као успешан и неопходан посебно онима
који немају услове за додатну подршку из финансијских разлога. Тренутна
ситуација око ковида омела је број полазника из разлога што смо морали
испратити дозвољен број особа у просторији и све мере безбедности.
Користили смо просторије Канцеларије за младе у Дому културе Обреновац.

Још неки од пројеката...

Изборник