Kоја је твоја важна ствар?

Локација: Београд - Младеновац
Округ: Београдски
Вредност пројекта: 42000
Референтни број: ЦЕГ21-Р16
Организација / НФГ: МЛАДЕнаде
Одговорна особа: Јована Радовановић

У периоду од 10. септембра до 10.октобра желимо да организовали смо више едукативно-
креативних радионица са поједницима и групама из удружења особа са хендикепом, младих из материјало угрожених породица, припадника ромске популације и другим групама или појединцима из друштвено осетљивих категорија са територије општине Младеновац, а по могућству са акцентом на мања и забачена села наше општине где млади имају знатно мање прилика да буду видљиви и прихваћени у друштву или мање шанси за лични раст и развој.

 

Још неки од пројеката...

Изборник