Клупе у хладу дајемо граду

Локација: Сремски Карловци
Округ: Јужно-Бачки
Вредност пројекта: 41.470,00
Референтни број: PGV21-R07
Организација / НФГ: Насмејани креативци
Одговорна особа: Сандра Лацковић

Пројекат који носи назив „Клупе у хладу дајемо граду“ организује неформална група младих из Сремским Карловаца, а себе називају „Насмејаним креативцима“. Мотивација за акцију проистекла је из претходних успешних пројеката које су спровели у свом месту. Циљ акције је да оплеме и улепшају парк који је реалативно запуштен. Локално становништво и туристи се често могу уочити како шетају овом релацијом, међутим фали урбани мобилијар који би послужио да се у овом парку застане и ужива у хладу липе, гинка и платана. Идеја је такође да се након што се клупе направе, такође и осликају, уз помоћ локалне сликарке Олге Рабреновић. Ово је једна од многих нових иницијатива у Сремским Карловцима, те се уз помоћ ове акције подстиче локални активизам. Реализација ће започети почетком септембра, те ће јавност бити благовремно обавештена о њиховом процесу. Ови млади су такође чланови иницијативе Мурализам, која већ више од годину дана спроводи волонтерске активности, у виду осликавања и функционалног улепшавања јавног простора Сремским Карловаца.

Још неки од пројеката...

Изборник