Kада чељад нису бесна, ни срца нису тесна

Локација: Београд - Обреновац
Округ: Београдски
Вредност пројекта: 42000
Референтни број: ЦЕГ20-Р21
Организација / НФГ: „Project4“
Одговорна особа: Ивана Дамјановић

Наша главна идеја је да поставимо клупу на тргу у Обреновцу, која би особама у колицима омогућила да се не осећају изопштено из друштва.

Још неки од пројеката...

Изборник