Ја волим моју еко учионицу Градац

Локација: Ваљево
Округ: Колубарски
Вредност пројекта: 42000
Референтни број: ЦЕГ21-Р03
Организација / НФГ: Асоцијација еколога
Одговорна особа: Синиша Јовановић

Уредили смо приобални простор уз реку Градац које
користи удружење ‘’Асоцијација Еколога’’ за едукативне радионице и предавања. Направили смо
зелену учионицу на отвореном, односно мали амфитеатар са клупама. Након
успостављања амфитатра за цланове удружења и друге заинтересоване основце и
средњосколце организовали смо тродневна предавања у трошку удружења на тему заштите
животне средине. Поред тога један део акције бо је и озелењавање простора око амфитатра
који се налази у једном делу приобаља реке Градац.

Још неки од пројеката...

Изборник