Из угла волонтера

Локација: Ужице
Округ: Златиборски
Вредност пројекта: 42.000,00 РСД
Референтни број: ЕМП20-Р33
Организација / НФГ: Заједно за активне младе
Одговорна особа: Дуња Митић

Кроз нашу акцију Из угла вплпнтера информисали смо укупно 260 ученика кроз три предавања – два ,,уживо“ и једно онлајн, а у две школе су подељене презентације након којих су ученици дискутовали са наставницима и педагогом. Тема нашег предаваља била је нефпрмално учење и лични развој кроз учешће на међународним волпнтерским камповима. Ученицима смо причали о сопственом искуству као и начину на који волпнтирање позитивно утиче на лични, професионални и друштвени развој појединца али и развој заједнице. На крају сваког предавања урађена је кратка евалуација, а одгвовпри су углавном били позитивни. Након предавања ученицима је било јасно шта волонтирање заправо значи и умели су да направе разлику између волпнтирања и других сличних облика помоћи. Било је и доста ученика који су изразили жељу да волонтирају и да се укључе у волонтерске кампове. Просторије за предавања су уступиле школе, а наша презентација је пуштена на часовима грађанског и пдељенског старешине када смо ми били спречени због COVID-19 мера. Током онлајн предавања користили смо просторије Омладинског клуба у сарадњи са Канцеларијом за младе из Ужица. Учесници су били средоњшколци углавном трећег и четвртог разреда четири стручне школе у Ужицу и једној у Чајетини. Заједница је добила могућност да се информише о акцији путем различитих локалних медија и директним контактом.

Још неки од пројеката...

Изборник