Хисар за све

Локација: Лесковац
Округ: Јабланички
Вредност пројекта: 41790
Референтни број: TIM20-R03
Организација / НФГ: Хисарски шампиони
Одговорна особа: Душан Марек

Наша активност је усмерена у 2 правца. Први се односи на својеврсно озелењавање постојећег природног простора, садњом нових јелки. Други се везује за обнављање вишедеценијски старог садржаја, намењеног и прилагођеног за људе, попут клупица за седење, корпа за смеће, тзв. осматрачнице, надстрешница и столова. У том смислу, планирамо да неискоришћени простор испунимо и обогатимо засадима младих јелки, те на тај начин подмладимо, учинимо лепшим и још зеленијим природни део простора, који служи као одмаралиште, излетиште или се користи у физичко-рекреативне сврхе. С друге стране, пратећи садржај, који је од дрвеног материјала и који је као такав доста дуго одолевао зубу времена, изискује обнову, примарно у виду фарбања. Речју, наша активност се састоји у набављању садница јелки, ископавању одговарајућих рупа за њих, те њихову садњу. Даље, прибављање свих неопходних средстава (четке, фарба итд.) зарад фарбања горе поменутих дрвених објеката, те само фарбање истих. Овиме желимо да „освежимо” изглед и функционалну употребу врха брда Хисар и тиме га учинимо пријемчивијим за свакодневни боравак људи на њему. Период планиране активности је од тренутка одобравања средстава, па у периду од наредних месец дана. Место реализације се везује за МЗ Моше Пијаде, конкретније, њен део који обухвата врх брда Хисар. Због очитог значаја наведеног пројекта за читав локал, намеравамо да укључимо као волонтере све добронамерне људе наше Месне заједнице, али и саме њене представнике, као и саму општину, пре свега у смислу организационе и медијске подршке.

Још неки од пројеката...

Изборник