Eko-Ваљево-city

Локација: Ваљево
Округ: Колубарски
Вредност пројекта: 42000
Референтни број: ЦЕГ20-Р07
Организација / НФГ: Асоцијација еколога
Одговорна особа: Драгана Грујић

Загађеност ваздуха је проблем на територији града Ваљева. Ваздух у Ваљеву је веома загађен, показују подаци Агенције за заштиту животне средине, а Србија је у групи земаља које имају најзагађенији ваздух на свету, пренела је Светска алијанса за здравље и загађење. Град Ваљево је у 2019.години био један од најзагађенијих градова у Србији, са присуством великог броја загађених цестица у ваздуху које су опасне по зивот грађана.
У првој фази пројекта од 31 августа до 1.октобра мапираће се циљне групе и заинтресоване стране које се баве проблематиком заштите животне средине и заштитом ваздуха уопште. Мапираће се и највећи загађивачи ваздуха у Ваљеву у оквиру привреде, привредних предузећа. Након тога израдиће се листа загађивача ваздуха и заинтересованих страна које ће у трећој фази пројекта бити позване на трибину. Заинтресоване стране биће и медији, као и градска управа. Пропагандни материјал (летци и постери), укупно 90 летака и 60 постера биће подељени свим горе наведеним циљним групама, односно индиректним корисницима пројекта, као и грађанима. Ова фаза траје месец дана. Одштампаће се укупно 90 летака и 60 постера.

Још неки од пројеката...

Изборник