Еко патрола Орашац

Локација: Ада
Округ: Београдски
Вредност пројекта: 42000
Референтни број: ЦЕГ20-Р016
Организација / НФГ: Еко патрола Орашац
Одговорна особа: Ирена Спасојевиć

У току је постављање канти за ђубре и два велика контејнера за одлагање кабастог
отпада на неколико локација у Орашцу. Наша идеја је да надоградимо ту акцију
постављањем еко табли/паноа/постамената са порука о важности очувања и заштите
животне средине.

Још неки од пројеката...

Изборник