Design thinking по мери младих

Локација: Крагујевац
Округ: Шумадијски
Вредност пројекта: 39.600,00 РСД
Референтни број: ЕМП20-Р26
Организација / НФГ: Едукација за младе
Одговорна особа: Лазар Ђоковић

Млади као примарна група друштва у локалним заједницама морају бити охрабрени и спремни да узимају активну улогу у својој заједници и да унапређују своју локалну средину. На основу предложеног пројекта млади ће моћи да унапреде и развију своје личне, комуникационе и предузетничке вештине, да препознају даље могућности и прилике за активно учесће у својој локалној заједници и развоју своје каријере. Током акције DESIGN THINKING ПО МЕРИ МЛАДИХ, млади ће имати прилику да похађају едукативан програм Design thinking на основу којег ће млади бити упознати са методологијом Design thinking – креирања нових решења, као и за примену методе у свакодневном животу и решавању проблема у локалној заједници. На основу расписаног позива који ће бити промовисан путем друштвених мрежа, као и онлине протала млади са територије града Kрагујевца узраста од 15 до 30 година имаће прилику да се пријаве за похађање датог едукативног програма.
Десигн Тхинкинг је техника рационалног и интуитивног размишљања, метода којом компаније на креативан начин могу доћи до решења за одређене проблеме или креирати иновативне производе и услуге. Design thinking спаја оно што је потребно са људске тачке гледишта са оним што је технолошки изводљиво и економски одрживо. Ова методологија примену налази у различитим индустријама без обзира на величину компаније, као и у личном и професионалном развоју. Усмерена пре свега на људске потребе, а са циљем решавања проблема, Design thinking методологија се још везује и за термине хуман-центеред или проблем солвинг. То је процес који почиње са људима за које се креира неки производ и/или услуга и завршава се новим решењима која су прилагођена задовољавању њихових потреба, тако да је врло примењива у бројним областима и гранама индустрије.
Активности предвиђене овим пројектом биће реализоване у граду Kрагујевцу, због практичног дела током едукације и примене методологије, предлог је да се активности реализују уживо уз поштовањем свих епидемиолошких мера.
*Због саме епидемиолошке ситуације тачан начин организовања едукације за сада нисмо могли да предвидимо, тако да је ова активност подложна измена што верујем да ћемо уз помоћ ментора адекватно и на најбољи начин решити.
Списак активности саме акције са временским оквиром и начином организовања, као и постигнитим резултатом:
1. Расписивање позива за пријаву учесника за едукацију
Након одобрења предлога дате акције, пројектни тим расписује јавни позив за пријаву учесника за похађање једнодневног едукативног тренинга за примену Design thinking методологије, након којег ће учесници бити у могучности да примењују стечено знање у решавању одређених проблема у локалној заједници или у процесу развоја своје предузетничке идеје. Позив ће бити расписан од 22. Октобра до 31. Октобра 2020. године на основу којег ће путем селекције бити изабрано 12 младих особа за похађање дате едукације. Приликом селекције водиће се рачуна о родној

Још неки од пројеката...

Изборник