Бициклом до здравља, знањем до безбедности

Локација: Вршац
Округ: Јужно-Банатски
Вредност пројекта: 41940
Референтни број: ЦЕГ20-Р03
Организација / НФГ: Млади бициклисти
Одговорна особа: Никола Живанов

Спровели смо вршњачку едукацију младих бициклиста о правилима и прописима у саобраћају од 1.октобра до 1.новембра, едукацију у пружању прве помоћи, затим промовисања безбедног учествовања у саобраћају, обележавањем неосветљених бициклиста, истраживање и трасирање алтернативних стаза за бицикле. Такође, промовисало се, код младих и код ученика, бициклизам као један од видова здравог начина живота. По потреби у складу са епидемиолошком ситуацијом ове активности смо спроводити онлајн помоћу google classrooma јер је већи део ученика похађао наставу онлајн.

 

Још неки од пројеката...

Изборник