“А шта ви то извиђате?” – едукација младих о извиђаштву у руралним срединама у околини Обреновца

Локација: Београд - Обреновац
Округ: Београдски
Вредност пројекта: 42000
Референтни број: ЦЕГ20-Р23
Организација / НФГ: Извиђачи Обреновца
Одговорна особа: Филип Станишић

Наш пројекат састојао се од следећих етапа:

 

  1. Промоција – почев од октобра промовисали смо наш пројекат са циљем укључивања што већег броја деце из младих. У активностима промоције доста нам је помогао локални Одред извиђача „Звездан Недељковић“.
  2. Набавка материјала – доставили смо предрачуне за материјал и остале буџетске ставке ментору. Преузелисмо материјал, предали фискалне рачуне и почели са детаљнијим планирањем акције.
  3. Припремни састанак – чланови наше неформалне групе састали су се са члановима ОИ „Звездан Недељковић“ који су требали да нам пруже помоћ током акције. Испланирали смо следеће кораке – када ће се одржати радионице, коју ћемо методологију користити итд.
  4. Радионице – Одржали смо 3 радионице у 2 различита термина – прве две радионице одржане су 14. новембра, а трећа 22. новембра. Неке од радионица су у фокусу имале извиђачке вештине, а неке значај заштите животне средине. Укључили смо младе како из урбаних, тако и из руралних средина. Поштовали смо све прописане мере за превенцију ширења болести КОВИД-19.

Евалуациони састанак – чланови наше неформалне групе одржали су онлајн евалуациони састанак на коме су размотрили резултате акције.

Још неки од пројеката...

Изборник