“А шта ви то извиђате?” – едукација младих о извиђаштву у руралним срединама у околини Обреновца

Локација: Београд - Обреновац
Округ: Београдски
Вредност пројекта: 42000
Референтни број: ЦЕГ20-Р23
Организација / НФГ: Извиђачи Обреновца
Одговорна особа: Филип Станишић

Желимо да организујемо радионице за младе из руралних средина у околини Обреновца,
конкретно у сеоским насељима Грабовац и Стублине. На овим радионицама бисмо
учесницима и учесницама покушали на интерактиван начин да приближимо извиђаштво као
одличан вид провођења слободног времена. На радионицама говорили бисмо о значају
заштите животне средине и боравка у природи. Упознали бисмо децу и младе са основним
извиђачким вештинама, попут сигнализације, чворологије, подизања шатора, цртања путних
знакова и бројних других. Учесници би креирали паное на којима би били приказани најбитнији
концепти научени на радионицама.

Још неки од пројеката...

Изборник