О НАЦИОНАЛНОМ ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОГРАМУ „МЛАДИ СУ ЗАКОН“ МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је национални програм Министарства омладине и спорта који има за циљ подстицање активизма и волонтирања међу младима, омогућавања стицања вештина за лични развој и бољу запошљивост кроз волонтирање, омогућавања доприноса младих одрживом развоју локалних заједница и подстицања препознатљивости волонтерског доприноса младих на локалном и националном нивоу.

2018. године, у 11 група округа који покривају целокупну територију Републике Србије, кроз овај конкурс, уз стручну и техничку помоћ Ресурс центара, омогућиће се финансирање минимум 88 локалних омладинских волонтерских пројеката у износу од 6.6 милиона динара, који ће бити реализовани у периоду 15. новембар 2018. – 15. фебруар 2019. године а кроз које ће неформалне групе младих и удружења младих имати прилику да уређују просторе за младе, спроводе акције заштите животне средине, подстицања хуманости, разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе, активности међугенерацијске солидарности, здравих и безбедних стилова живота.

Поред тога, кроз овогодишњи програм МЛАДИ СУ ЗАКОН у сарадњи са Младим истраживачима Србије – Волонтерским сервисом Србије, омогућена је реализација 35 међународних волонтерских кампова широм Србије у периоду, који су укључилли више од 600 младих људи из иностранства и целе Србије, а који су се на сврсисходан начин ставили на располагање у службу развоја локалних заједница, у укупној дужини од 353 дана и 26.100 волонтерских сати. Фокус у избору волонтера је стављен на младе са смањеним могућностима, из руралних и удаљених средина са отежаном комуникацијом, који нису путовали ван земље, не знају енглески и немају компјутер. Директну реализацију међународних волонтерских кампова, Министарство је финансирало са 3.5 милиона динара.

Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН до сада је дао значајан допринос подстицању волонтирања и активизма међу младима и пружању подршке у реализацији међународних волонтерских кампова као механизма за подстицање мобилности младих из целе Србије и њиховог укључивања да дају допринос локалним заједницама различитим од њихвог места боравка, интеркултурног разумевања и умрежавања, као и локалних омладинских волонтерских пројеката којим се подстичу млади да утичу на препознат проблем или потребу у својој локалној заједници.

Од 2010. године, током реализације програма МЛАДИ СУ ЗАКОН, финансирано је више од 1420 омладинских ad-hoc волонтерских пројеката (после 2018, 1508 пројеката) реализованих од стране удружења младих и неформалних омладинских група којима су уређивани простори за младе у локалним заједницама, спровођене акције за заштиту животне средине, акције у циљу подстицања хуманости и солидарности, разумевања и толеранције, безбедности, међугенерацијске сарадње и предузетништва младих. Поред тога, организовано је и 27 омладинских радних акција, а у 162 међународних волонтерских кампова од 2014. године уз подршку Младих истраживача Србије – Волонтерског сервиса Србије учествовало је преко 1200 волонтера из више од 25 земаља, и више од 1300 младих из Србије и поклонило више од 114.600 волонтерских сати.

Изборник