У 2019. години Млади истраживачи Србије, заједно са партнерима Покрет горана Војводине, Народни парламент и ЦеГраД реализоваће пројекат: Национални програм волонтирања младих – МЛАДИ СУ ЗАКОН 2019
Током пројекта који се ове године реализује под слоганом: „Шта нам тешко“ биће реализовано 30 међународних волонтерских кампова, подржано 135 локалних омладинских волонтерских акција, одржане две велике дводневне волонтерске акције које ће укључити преко 200 младих као и прослава Међународног дана волонтера 05. децембра 2019. године.

 

Ресурс центри – 2018. година

 

Редни број Окрузи Назив удружења/савеза Место
1 Београдски и Јужнобанатски округ Центар за грађанско деловање Обреновац
2 Браничевски и Подунавски округ Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац Пожаревац
3 Борски и Зајечарски Одред Извиђача Ђорђе Симеоновић Зајечар Зајечар
4 Западнобачки, Јужнобачки и Сремски Сомборски едукативни центар Сомбор
5 Златиборски и Моравички округ Удружење за друштвени развој младих „Интерактив“ Крагујевац
6 Јабланички и Пчињски округ Удружење „Народни парламент“ Лесковац
7 Мачвански и Колубарски округ Удружење грађана „Светионик“ Лозница
8 Пиротски и Нишавски округ Центар за развој грађанског друштва „PROTECTA“ Ниш
9 Рашки округ и територија Косова и Метохије  Центар за развојну политику и сарадњу Нови Пазар
10 Шумадијски и Поморавски округ Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ Крагујевац
11 Средњебанатски, Севернобачки и Севернобанатски округ Центар за развој демократског друштва „Europolis” Нови Сад

Ресурс центри – 2017. година

 

Редни број Окрузи Назив удружења/савеза Место
1 Београдски и Јужнобанатски Центар за грађанско деловање Обреновац
2 Браничевски и Подунавски округ Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац Пожаревац
3 Борски и Зајечарски Одред Извиђача Ђорђе Симеоновић Зајечар Зајечар
4 Западнобачки, Јужнобачки и Сремски Сомборски едукативни центар Сомбор
5 Златиборски и Моравички округ Удружење за друштвени развој младих „Интерактив“ Крагујевац
6 Јабланички и Пчињски округ Удружење „Народни парламент“ Лесковац
7 Мачвански и Колубарски округ Удружење грађана Светионик Лозница
8 Пиротски и Нишавски округ Центар за развој грађанског друштва PROTECTA Ниш
9 Расински и Топлички округ ПРОАКТИВ Ниш
10 Рашки округ и територија Косова и Метохије Центар за развојну политику и сарадњу Нови Пазар
11 Средњебанатски, Севернобачки и Севернобанатскиокруг Омладински клуб Новог Бечеја Нови Бечеј
12 Шумадијски и Поморавски округ Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ Крагујевац

 

Ресурс центри – 2016. година

 

Редни број Окрузи Назив удружења/савеза Место
1 Београдски и Јужнобанатски ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд
2 Браничевски и Подунавски округ Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац Пожаревац
3 Борски и Зајечарски Одред Извиђача Ђорђе Симеоновић Зајечар Зајечар
4 Западнобачки, Јужнобачки и Сремски Сомборски едукативни центар Сомбор
5 Златиборски и Моравички округ Удружење „Форум цивилнe акције ФОРЦА“ Пожега
6 Јабланички и Пчињски округ Удружење „Народни парламент“ Лесковац
7 Мачвански и Колубарски округ Удружење грађана Светионик Лозница
8 Пиротски и Нишавски округ ПРОАКТИВ Ниш
9 Расински и Топлички округ Едукативни центар-Крушевац Крушевац
10 Рашки округ и територија Косова и Метохије Центар за развојну политику и сарадњу Нови Пазар
11 Средњебанатски, Севернобачки и Севернобанатскиокруг ЦЕНТАР ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ Суботица
12 Шумадијски и Поморавски округ Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ Крагујевац

 

Ресурс центри – 2015. година

 

Редни број Окрузи Назив удружења/савеза Место
1 Београдски, Средњобанатски и Јужнобанатски округ Центар за развој цивилног друштва Зрењанин
2 Браничевски, Борски и Зајечарски округ Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац Пожаревац
3 Западнобачки, Севернобачки, Севернобанатски, Јужнобачки и Сремски округ Сомборски едукативни центар Сомбор
4 Златиборски, Рашки округ и територија Косова и Метохије Центар за развојну политику и сарадњу Нови Пазар
5 Јабланички, Пиротски и Пчињски округ Удружење „Народни парламент“ Лесковац
6 Моравички, Мачвански и Колубарски округ Удружење „Форум цивилнe акције ФОРЦА“ Пожега
7 Нишавски, Расински, Топлички округ Едукативни центар-Крушевац Крушевац
8 Подунавски, Шумадијски и Поморавски округ Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ Крагујевац

 

Ресурс центри – 2014. година

 

Редни број Округ Назив удружења/савеза Место
1 Београдски Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“ Београд
2 Борски „Асоцијација за развој општине Бор“ Бор
3 Браничевски Удружење грађана Шанса Пожаревац
4 Зајечар Тимочки омладински центар Зајечар
5 Западнобачки Сомборски едукативни центар Сомбор
6 Златиборски Удружење „УЖИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈУ“ Ужице
7 Јабланички Удружење „Народни парламент“ Лесковац
8 Јужнобанатски ИНИЦИЈАТИВЕ МЛАДИХ ОПОВО Опово
9 Јужнобачки Новосадски хуманитарни центар Нови Сад
10 Колубарски „Добри људи“ Ваљево
11 Мачвански Удружење грађана „Светионик“ Лозница
12 Моравички Удружење „Форум цивилне акције ФОРЦА“ Пожега
13 Нишавски Центар за развој грађанског друштва PROTECTA Ниш
14 Пиротски Удружење грађана „Визија“ Пирот Пирот
15 Подунавски Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац Пожаревац
16 Поморавски Центар за друштвено економски развој Јагодина
17 Пчињски Удружење Генератор Врање
18 Расински Едукативни центар-Крушевац Крушевац
19 Рашки Центар за развојну политику и сарадњу Нови Пазар
20 Севернобанатски Независна Омладинска Организација АCTIVE Чока
21 Средњебанатски Центар за развој цивилног друштва Зрењанин
22 Севернобачки Асоцијација за развој општине Бачка Топола Бачка Топола
23 Сремски Хуманитарно удружење „Пријатељи“ Сремска Митровица
24 Топлички ПРОАКТИВ Ниш
25 Шумадијски Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ Крагујевац

 

Ресурс центри – 2013. година

 

Редни број Округ Назив удружења/савеза Место
1 Београдски Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“ Београд
2 Борски Ресурс центар Бор Бор
3 Браничевски Удружење грађана Шанса Пожаревац
4 Зајечар Тимочки омладински центар Зајечар
5 Западнобачки Oдред извиђача „Раванград“ Сомбор
6 Златиборски Удружење „Ужички центар за људска права и демократију“ Ужице
7 Јабланички Ресурс центар Лесковац Лесковац
8 Јужнобанатски Удружење «ЦЕПТА» Панчево
9 Јужнобачки Новосадски хуманитарни центар Нови Сад
10 Колубарски Удружење младих Лазаревца Београд
11 Мачвански УГ Светионик Лозница
12 Моравички Удружење „Форум цивилне акције ФОРЦА“ Пожега
13 Нишавски Центар за развој грађанског друштва PROTECTA Ниш
14 Пиротски Пиргос Пирот
15 Подунавски Удружење грађана «Унија активних грађана» Смедерево
16 Поморавски Центар за друштвено економски развој Јагодина
17 Пчињски Удружење Генератор Врање
18 Расински «Идеосфера» Београд
19 Рашки Удружење “Здраво да сте” Београд Београд
20 Севернобанатски Независна Омладинска Организација АCTIVE Чока
21 Средњебанатски Омладински клуб Новог Бечеја Нови Бечеј
22 Севернобачки Асоцијација за развој општине Бачка Топола Бачка Топола
23 Сремски Хуманитарно удружење „Пријатељи“ Сремска Митровица
24 Топлички ПРОАКТИВ Ниш
25 Шумадијски Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ Крагујевац
26 Косово и Метохија „АКЦИЈА КРЕАТИВНЕ ОМЛАДИНЕ“ Јажинце

 

 

 

Ресурс центри – 2012. година

 

Редни број Округ Назив удружења/савеза Место
1 Београдски Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“ Београд
2 Борски Ресурс центар Бор Бор
3 Браничевски Удружење грађана Шанса Пожаревац
4 Зајечар Тимочки омладински центар Зајечар
5 Западнобачки Oдред извиђача „Раванград“ Сомбор
6 Златиборски Либерграф Ужице
7 Јабланички Удружење „Народни парламент“ Лесковац
8 Јужнобанатски Центар за омладински и друштвени развој Res polis Нови Сад
9 Јужнобачки Новосадски хуманитарни центар Нови Сад
10 Колубарски Удружење “Здраво да сте” Београд
11 Мачвански УГ Светионик Лозница
12 Моравички Удружење „Форум цивилне акције ФОРЦА“ Пожега
13 Нишавски ПРОАКТИВ Ниш
14 Пиротски Пиргос Пирот
15 Подунавски Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац Пожаревац
16 Поморавски Центар за друштвено економски развој Јагодина
17 Пчињски Удружење Генератор Врање
18 Расински Топлички центар за демократију и људска права Прокупље
19 Рашки Едукативни центар Крушевац
20 Севернобанатски Независна Омладинска Организација АCTIVE Чока
21 Средњебанатски Омладински клуб Новог Бечеја Нови Бечеј
22 Севернобачки Асоцијација за развој општине Бачка Топола Бачка Топола
23 Сремски Хуманитарно удружење „Пријатељи“ Сремска Митровица
24 Топлички Ресурс центар Лесковац
25 Шумадијски Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ Крагујевац

 

Ресурс центри – 2011. година

 

Редни број Округ Назив удружења/савеза Место
1 Београдски Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“ Београд
2 Борски Ресурс центар Бор Бор
3 Браничевски Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац Пожаревац
4 Зајечар Тимочки омладински центар Зајечар
5 Западнобачки Новосадски хуманитарни центар Нови Сад
6 Златиборски Грађанска читаоница „Либерграф“ Ужице
7 Јабланички Удружење „Народни парламент“ Лесковац
8 Јужнобанатски Грађанска мрежа Ковин
9 Јужнобачки Центар за омладински рад Нови Сад
10 Колубарски Удружење “Здраво да сте” Београд
11 Мачвански УГ Светионик Лозница
12 Моравички Удружење „Форум цивилне акције ФОРЦА“ Пожега
13 Нишавски ПРОАКТИВ Ниш
14 Пиротски Пиргос Пирот
15 Подунавски УГ Путоказ Београд
16 Поморавски Центар за друштвено економски развој Јагодина
17 Пчињски Удружење Генератор Врање
18 Расински Локална кућа развоја Брус Брус
19 Рашки Урбан-Ин Нови Пазар
20 Севернобанатски Центар за омладински и друштвени развој „Res polis“ Нови Сад
21 Средњебанатски Центар за развој цивилног друштва Зрењанин
22 Севернобачки Асоцијација за развој општине Бачка Топола Бачка Топола
23 Сремски Хуманитарно удружење „Пријатељи“ Сремска Митровица
24 Топлички Топлички центар за демократију и људска права Прокупље
25 Шумадијски Удружење грађана за социјални развој „Сунце“ Крагујевац

 

Ресурс центри – 2010. година

 

Редни број Округ Назив удружења/савеза Место
1 Београдски Организација креативног окупљања – ОКО Београд
2 Борски Ресурс центар Бор Бор
3 Браничевски Удружење грађана Шанса Пожаревац
4 Зајечар Тимочки омладински центар Зајечар
5 Западнобачки Дечији стваралачки центар „Машталиште“ Зрењанин
6 Златиборски Грађанска читаоница „Либерграф“ Ужице
7 Јабланички Удружење грађана „Едукациони центар Лесковац“ Лесковац
8 Јужнобанатски Грађанска мрежа Ковин
9 Јужнобачки Центар за омладински рад Нови Сад
10 Колубарски Удружење „Здраво да сте“ Београд
11 Мачвански Удружење грађана Светионик Лозница
12 Моравички Клуб младих Краљева Краљево
13 Нишавски Центар за развој грађанског друштва PROTECTA Ниш
14 Пиротски Пиргос Пирот
15 Подунавски Национална коалиција за децентрализацију Ниш
16 Поморавски Центар за друштвено економски развој Јагодина
17 Пчињски Удружење „Народни парламент“ Лесковац
18 Расински Локална кућа развоја Брус Брус
19 Рашки Центар за дечија права Краљево Краљево
20 Севернобанатски ПААД Центар за социокултуролошке изузетности Нови Бечеј
21 Средњебанатски Центар за развој цивилног друштва Зрењанин
22 Севернобачки Асоцијација за развој Општине Бачка Топола Бачка Топола
23 Сремски Хуманитарно удружење „Пријатељи“ Сремска Митровица
24 Топлички Топлички центар за демократију и људска права Прокупље
25 Шумадијски НВО „Школа мира“ Крагујевац

 

 

 

Изборник