• Мапа
  • Street View
  • Навигација
  • Driving
  • Walking
  • Bicycling
  • Transit

Мале руке злата вредне

  • Objavljeno
  • 52
Информације
Реф. бројОВП 6-18
Назив НГ / УГМлади заувек ( „Young Forewer“)
Назив пројектаМале руке злата вредне
ОкругНишавски
МестоНиш
Тема пројектаМеђугенерацијска сарадња
Буџет61.000,00
Одговорна особаНикола Стојановић
Друштвене мреже /
Детаљне информације

Пројектом „Мале руке злата вредне“ желимо да подстакнемо већу укљученост младих и родитеља како бисмо промовисали међугенерацијску сарадњу кроз интерактивне радионице са најмлађима, путем уређења јавног простора од јавног интереса. Пројектом се подразумевају краткорочне волонтерске активности које доприносе позитивним променама у локалној заједници и које пружају одговор на проблеме и потребе друштва. Такође, међугенерацијска сарадња ће бити добар пример за будућу сарадњу свих генерација као основа за укљученост и већи
активизам у локалној заједници. На тај начин подижемо квалитет живота у заједници, а са друге стране без заједничке сарадње свих актера на локалу не можемо допринети бољој будућности. Тај активизам и сарадња у рaду je вaжнa кaкo бисмo мoгли дa унaпрeђуjeмo oнo штo je дoбрo и дa пoпрaвљaмo oнo штo не ваља.