Шанса за покрет

Овај пројекат има за циљ активно укључивање и пружање једнаких шанси свим малдим особама за развој и едукацију, креативност и лични израз  ...

  • Објављено
Опширније

Цикло парк

Већи број ученика основне школе “Кадињача 2“ у Лозници долази у школу користећи бицикл. Како у оквиру школског дворишта не постоји пар...

  • Објављено
Опширније

Еко џеп

Проблем са којим се свакодневно суочавамо јесте немар човека у односу са природом и са локалним окужењем у коме живимо, стога је циљ овог пр...

  • Објављено
Опширније

Еко екипа

Потреби очувања природних вредности и праву на здраву животну средину , као једном од основних људских права посвећује се недовољно пажње. ...

  • Објављено
Опширније

Педалирајмо за природу

Пројекат има за циљ да унапред постојећу инфраструктуру за бицикле (паркинге) као и сигнализацију. Популаризацијом бициклизма у протеклих ...

  • Објављено
Опширније