50 начина за спашавање планете

Подизањем свести младих људи кроз едукацију је први корак и најзначајнији циљ овог пројекта.Проблем неразвијене еколошке свести представ...

  • Објављено
Опширније

Оживимо српски бал

Пројекат подразумева израду сценарија, нотних записа и костимографије са циљем постизања сценске целине у форми мјузикла са темом „Оживи...

  • Објављено
Опширније

Недеља спорта

Бављење спортом може бити веома корисно и подстиче одговорно социјално понашање, бољи школски успех, усвајање моралних вредности и навика ...

  • Објављено
Опширније